Spring naar inhoud

Gelauwerd

29 april 2010

GELAUWERD

Het bestuur van de Vereniging voor Vrijzinnige Hervormden Nieuw-Amsterdam/Veenoord en omstreken doet hierbij mededeling van het achtenswaardige gebeuren dat onze voorganger de heer R. Stoel heden de versierselen, behorend bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, zijn opgespeld.

Een volwaardige ridderlijke graad, een koninklijke onderscheiding, is aan onze voorganger verleend. Een dergelijke onderscheiding wordt gegeven als een erkenning voor persoonlijke en bijzondere diensten voor de samenleving, vaak zonder eigen belang en gedaan in alle bescheidenheid.

Met name op het terrein van de gehandicaptenzorg heeft de heer Stoel zich verdienstelijk gemaakt.

Hij mag met recht trots zijn op deze eervolle benoeming en wij als bestuur en leden van de Vereniging zijn trots met hem!

Het bestuur van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Nieuw-Amsterdam/Veenoord en omstreken doet hem en de zijnen de meest hartelijke gelukwensen toekomen.

--------------------------------------------------------------------------------------------