Spring naar inhoud

Voorwoord

De Vereniging heeft een eigen blad "ONS EIGEN GELUID".
Uit de meest recente verschijning van dit tijdloze orgaan vermelden wij hier het voorwoord van onze voorzitter.
Dit voorwoord geeft de aandachtige lezer een inzicht in en een idee van hetgeen in deze gemeenschap aan activiteiten plaatsvindt, ook buiten de veertiendaagse diensten om.

 

Beste mensen

Dit is het laatste kerkblad van dit kalenderjaar. We kunnen het aantal weken dat ons scheidt van Kerst op één hand houden. We leven weer toe naar de viering van het mooiste feest van het jaar, de geboorte van een kind dat vrede brengen zal. Laten we hopen dat velen onder ons daadwerkelijk mogen bijdragen aan het brengen van vrede. Als ik om me heen kijk zakt me de moed in de schoenen. Aanslagen zijn het bewijs van het feit dat mensen niet meer gewoon kunnen denken, praten, overleggen en oplossen. Mensen moeten hun dierbaren missen in de tijd van het jaar, waarin velen bij elkaar komen om Kerst te vieren. Toch mogen we de moed niet opgeven om in ieder geval binnen de eigen omgeving de vrede van de boodschap van Kerst te ervaren.

Ik geniet in de aanloop naar Kerst altijd van de momenten dat we als gezin aan tafel zitten, luisterend naar kerstmuziek en genietend van de goede dingen des levens. Ik geniet van de voorbereidingen die we in de kerk treffen om de viering van Kerst samen met u te beleven. Voorafgaande aan de kerstavonddienst hebben we de adventsviering met medewerking van Jan Mastwijk en Heily Stoel.We zullen het zangkoor "Jubilate" o. l. v. Tineke Smit missen. Daarvoor in de plaats mogen we de derde advent luisteren naar een aantal liederen van het Kerstshowteam. De kerstavonddienst wordt opgeluisterd door het zangkoor "Octavia" o. l. v. Ben Lohues. Op de laatste dag van het jaar kijken we tijdens de oudejaarsdienst terug. Een jaar met veel mooie dingen, maar ook veel verdriet om diegenen die zijn heengegaan. Al met al voldoende reden om de kerkdiensten mee te beleven. Ik wens u allen een heel fijn en gezegend kerstfeest.

Klaas Bakker

Kunst- en Cultuurroute

Zaterdag 3 oktober stond ons kerkgebouw ter beschikking van de organisatie van de Kunst- en cultuurroute Nieuw-Amsterdam/Veenoord. We hadden twee exposities ins ons kerkje en op de achtergrond werd sfeervolle muziek verzorgd door leerlingen van Muziekschool Bakker en MuzEnt. Meer dan 230 bezoekers betraden ons kerkje en werden verrast door het vriendelijke aaanbod van een heerlijk kopje koffie met een plak eigen gebakken cake. Onder een mooie parasol voor ons kerkje konden mensen op ons vrijzinnig terras genieten van dit aanbod, dat werd verzorgd door een aantal vrijwilligers. Het idee om een spaarpot voor KIKA neer te zetten met daarbij een flyer leverde aan het eind van de dag een bedrag op van EUR 120,62! Deze waardering voor dit menslievend/vrijzinnig gebaar is terstond overgemaakt naar KIKA en de bedankbrief is al binnen. Iedereen die heeft bijgedragen aan dit gebeuren willen we van harte bedanken.