Spring naar inhoud

September 2016

 

... want ik ben zachtmoedig
 
 
Het is nog niet zo lang geleden dat ik met mijn kleindochtertje aan tafel zat en zij vroeg:
"Vraag jij wel een wat aan Jezus"? "Ja", zei ik. "Wat vraag jij dan aan Jezus", vroeg zij.
"Ach, dat het met jullie allemaal goed mag gaan en er geen ongelukken gebeuren"...
 
Een korte stilte volgde, maar één ding is duidelijk. Zo'n basale vraag zal het kind
je wellicht nooit meer stellen. Daar komen de jaren van veel belevenissen, ervaringen,
onderwijs, opvoeding over heen. En een gerijpt mens is doordachter met zijn of haar
vragen.
Jezus zegt: "Ik dank u Vader dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt
verborgen, maar aan kinderen hebt geopenbaard".
De oude Griekse filosoof Socrates zei: "Alle kennis is een zich weder herinneren".
Kennis leidt weer naar de bron, de bron, waar wij allen uiteindelijk vandaan komen.
Hoe verder wij groeien in kennis , hoe meer wij terugkeren.
 
Nu lijkt zoiets zich ook voor te doen in hoofdstuk elf van het Mattheus evangelie.
Kort na de bovengenoemde uitspraak zegt Jezus: " Komt allen bij mij die vermoeid
en belast bent en ik zal je rust geven".
Zonder dat we het zelf soms begrijpen, lijden wij onder ons drukke leven,
het put ons uit, het maakt ons oud, raken wij steeds verder verwijderd van de bron.
Onze kennis vermoeit ons.
Heel de gezondheidsprofetie maakt in onze dagen overuren. Allerlei soorten thee
zijn zo goed voor de bloeddruk, tegen de stress, voor het heldere denken en het
ontgiften van het lichaam. Veel bewegen is zeer belangrijk...allemaal naar de
sportschool en ja ..trimmen is ook heel goed. En voor uw gemoedsrust kan ik u
yoga-oefeningen aanraden, dat geeft zo'n rust.
Wij zijn zo overspannen met onze gezondheid bezig dat we er ziek van worden.
 
Wanneer ik een oudere heer trimmend langs de Hunze zie gaan, al dan niet
met een hartslag/bloeddrukmeter om zijn arm en met een hoogrode kop,
dan denk ik: "Man loop toch rustig, geniet van alles om je heen, van de
vogels. Met deze drukdoenerij zal je geen el aan je leven toevoegen".
Het is veelal gedreven door een innerlijke onrust, een onrust die ons in
nieren is gaan zitten, waarvan wij niet beseffen dat wij die hebben.
 
"Komt allen bij mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven....".
Wat hield God voor wijzen en verstandigen verborgen en openbaarde Hij
aan kinderen?". Het evangelie zegt daar verder niets over.
Wat is die "rust" eigenlijk die Jezus noemt? Het evangelie legt dat verder
niet uit, we moeten deze woorden zo laten staan. Het zijn woorden voor
de ziel. Jezus gaat door: "Neem mijn juk op en leer van mij, want ik ben
zachtmoedig en nederig van hart en ... u zult rust vinden voor uw
ziel".
Jezus brengt mensen terug naar de eenvoud van het kind.
"Vraag jij wel eens wat aan Jezus"?
Hij brengt de mens weer terug naar de bron, bron van liefde, de Vader,
van wie Hij Zelf het gezicht op aarde is.
Ik wens u veel rust, al dan niet tijdens de vakantie
 
 
R. Stoel