Spring naar inhoud

Maart 2017

Verliezen of winnen.
Het christelijk geloof kent een diepe waarheid in de paradox: " Wie zijn leven verliest, zal het winnen
Wie zijn leven wint, zal het verliezen".
Zo staat het in Matthéus 10:39.
Wij zijn heel erg ingesteld op hebben en houden. Winst en behoud, iemand werkt voor zichzelf,
hij/zij wil een aardig inkomen, een mooi huis bewonen, dingen doen waaraan plezier/genot
wordt beleefd.
"Noli me tangere", zeiden de oude Romeinen, raak mij niet aan. Laat mij met rust met de dingen
die ik doe, dan laat ik jou met rust. Ik hoef jouw commentaren en kritiek niet, ik leef als ik denk
dat het voor mij goed is. Ondertussen bouwt die mens voor zichzelf een wereld die zielloos
wordt.
We denken gelukkig te leven in onze wereld met zelf gekozen vrienden, de rest is ons "pakkie"
niet.
Liefde is iets universeels, is niet in te perken. Wanneer je een ander in de ogen kijkt, die je verder
niet bekend is, en nog denkt "mijn pakkie niet an" , dan ben je bezig met uitsluiting, omdat het jou
oordeel is dat die ander in jouw leven niet thuishoort.
Maar in het gelaat van die ander schuilt ook een ander gelaat van God. God buiten sluiten
is de rechtstreekse weg naar de zielloosheid.
 
Jezus liet zich niet opsluiten. Zijn leerlingen wilden dat Hij zijn omgang met mensen beperkte.
Ze wilden ook niet dat Hij naar de stad, Jeruzalem, ging.
Jezus zegt dan: "Jullie zijn niet gericht op de zaken van God, maar op de zaken van de mensen".
Jezus heeft laten zien: "Wie zijn leven verliest, zal het winnen, wie zijn leven wint, zal het verliezen".
 
Hij ging de weg naar Jeruzalem, waar vele ogen van haat en vijandschap op hem gericht waren.
Uiteindelijk namen zij hem gevangen, veroordeelden hem en doodden Hem op Golgotha.
Dat liet Hij toe om die mensen in de ogen te kunnen kijken en te laten zien wat het betekent
dat God zichtbaar is in mensen. Gods liefde is niet weg te duwen uit de geschiedenis van
mensen, het is geen liefde voor een beperkte geprivilegieerde groep.
Diep in zich voelden zijn belagers dat, het leverde Hem meer haat op. Jezus verloor op
Golgotha.
 
Jezus woon op de paasmorgen, de morgen van de verrijzenis.
 
 
R. Stoel