Spring naar inhoud

Januari 2015

GEZIEN........

Mensen willen graag gezien worden. Op de terrasjes in de stad zitten op een mooie zomerse dag veel mensen achter een kopje koffie of een glas bier te kijken. Te kijken naar andere mensen, die voorbijgaan. Dat doen mensen graag: ....zien.....

Maar we willen ook graag gezien worden. Mensen hebben wel iets van: "Kijk mij eens..."! De reden hiervan is de grondeloze eenzaamheid, waarin wij voortdurend dreigen weg te zinken. Daarom hebben wij contacten nodig, vriendschappen en liefde van de medemens. En.........waardering. De mens kijkt en wil bekeken worden.

Kort voordat Jezus zijn rondtocht door Palestina begint, verzamelt Hij zijn leerlingen om zich heen, (Joh. 1: 45-52). Eén van hen, Philippus, gaat naar zijn vriend Nathanael, die thuis zit in zijn voortuintje. Philippus zegt: "Kom en ...zie... ". Nathanael sputtert eerst wat tegen, maar gaat toch mee. En Jezus laat merken dat Hij blij is met de komst van Nathanael. "Vanwaar kent u mij?", vraagt hij. Dan zegt Jezus: "Voordat Philippus u riep, ....zag..... ik u zitten onder de vijgeboom".

Een jonge vrouw, die aan alle kanten twijfelde aan het geloof, dat haar ouders en de school haar hadden meegegeven, zong desondanks met veel overgave in het parochiekoor. Nadat zij was omgekomen bij een auto-ongeluk, vonden haar ouders in haar slaapkamer een door haar geschreven briefje met een liedtekst van Huub Oosterhuis.

De Heer heeft mij gezien en onverwacht

Ben ik opnieuw geboren en getogen

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht

Gaf mij een levend hart en nieuwe ogen

Zo komt Hij steeds met stille overmacht

En zo neemt HIJ voor lief mijn onvermogen

Daar word je even stil van. In al onze eenzaamheid, in al onze soms ziekelijke behoefte te zien en gezien te worden, overkomt HIJ ons met stille overmacht.

Ik hoop dat er voor u in dit nieuwe jaar veel moois te ....zien ..... zal zijn
Bovenal gun ik u die grondervaring: "De Heer heeft mij ...gezien...".

R.Stoel