Spring naar inhoud

Augustus/september 2010

DE HERDER

Het zal in de vijftiger jaren van de vorige eeuw zijn geweest. Vrouw Hoekstra, 75 jaar, een gewone arbeidersvrouw van het Friese platteland. Vijf en twintig jaar geleden stierf haar man en op zijn ziekbed had hij in haar kerkboekje geschreven:

"De heer is mijn Herder..".

Zo wilde hij haar nog woorden meegeven, die haar kracht zouden kunnen geven voor de tijd dat zij alleen verder moest met de kinderen. De jonge dominee die net in het dorp was gekomen, had haar thuis opgezocht en toen had zij hem die woorden, die haar man geschreven had in zijn laatste dagen, laten lezen.

Ongeveer een jaar later kwam de dominee weer langs. Hij zei: "Mevrouw Hoekstra, het bestuur van de vrouwenvereniging heeft mij gevraagd volgende week donderdag de avondopening te doen en dat wil ik graag doen aan de hand van psalm 23 "De heer is mijn herder" . Ik zou het zeer op prijs stellen als u dan die psalm voorleest". Mevrouw Hoekstra was stil. Zij ging altijd naar de vrouwenvereniging, maar andere dames, van het bestuur bijvoorbeeld, namen altijd het woord. Zij was er nooit voor gevraagd. Nu kon zij zich ook niets voorstellen bij de vraag van de dominee. Stil was ze ervan en keek de dominee even in de ogen. Hij legde zijn hand op haar schouder en zei: "Het komt wel goed". Hij vertrok bijna onhoorbaar stil.

De bewuste donderdagavond ging de dominee achter de lessenaar staan en sprak met zijn openingswoord tot de dames in de kerkzaal naar aanleiding van psalm 23.
Hij besloot: "Mevrouw Hoekstra zal ons deze psalm voorlezen..".
Voorzichtig stond mevrouw Hoekstra op, het bijbeltje in haar handen geklemd.
Een diepe verbazing bekroop de andere dames.
En daar stond zij achter de lessenaar en las voor

DE HEER IS MIJN HERDER
MIJ ONTBREEKT NIETS
ZELFS AL GA IK DOOR EEN DAL VAN DIEPE DUISTERNIS
IK VREES GEEN KWAAD
WANT GIJ ZIJT BIJ MIJ
UW STOK EN UW STAF VERTROOSTEN MIJ
IK ZAL IN HET HUIS VAN DE HEER WONEN
TOT IN LENGTE VAN DAGEN

Het werd diep stil onder die andere zo praatgrage vrouwen, stil....alleen maar stil...

De dominee stond op en zei: "Mevrouw Hoekstra, ik ken de psalm, maar u kent ....DE HERDER.

R. Stoel

.