Spring naar inhoud

Het kerkblad

De Vereniging heeft al vele jaren een eigen kerkblad met de eigenzinnige titel:

"ONS EIGEN GELUID"

Ons kerkblad verschijnt om de twee maanden en ook hier geven wij zo nu en dan delen uit de inhoud weer.

Uit de laatste uitgave, verschenen in de eerste week van februari 2010, vermelden wij het voorwoord van onze voorzitter de heer K. G. Bakker. Klaas, zoals onze voorzitter in de gemoedelijke omgang wordt genoemd, hanteert niet alleen de voorzittershamer, maar is ook onze organist. Hij mag zich "MUSIC MASTER" noemen en die titel doet niet alleen onze kerk profiteren van zijn muzikale talenten, ook vele leerlingen van zijn muziekschool weten onder zijn bekwame leiding goede resultaten te behalen.