Spring naar inhoud

Welkom

Pastorale fiets

"Een pastorale fiets!"


Deze website bevindt zich in een pril stadium. Het ligt in de bedoeling dat de website langzaam maar zeker wordt uitgebouwd.

Wij beginnen met de vermelding van de komende diensten en activiteiten. Daarom "Mooi daj d'r bint".

Op het eerste gezicht is er misschien op de website niet zoveel te beleven, maar dat is maar schijn. In alle komende diensten is er een bijzonder gebeuren of optreden.

Wij noemen ons bewust een Vrijzinnig Hervormde gemeente, die wil staan in de traditie van Vrijzinnig Hervormde gemeentes, die op het Drentse land in rijke mate aanwezig waren.

Deze kleine gemeente is al meer dan 125 jaar onderweg. Hier slechts enkele kenmerken van onze gemeente:

  • Wij willen ons geborgen weten door de God van de Bijbel, die het goed zal doen komen.
  • Wij geven elkaar ruimte
  • Wij willen ons onderling in de gemeente geborgen weten en elkaars mening respecteren
  • Wij willen op een gemoedelijke manier met elkaar omgaan

Wij prijzen ons gelukkig met onze eigen predikant Drs. R. Stoel, die meestal voorgaat in onze 14-daagse dienst.
De komende diensten kenmerken zich doordat verschillende koren optreden. Ook wordt na afloop van de dienst soms gegeten en gedronken.

Graag begroeten wij u in onze diensten, momenten, die de dagelijksheid overstijgen en zowel bij het verlaten van deze website als bij het verlaten van ons kerkje zeggen wij tot u:

"Mooi daj d'r bint, kom ies weer!"