Spring naar inhoud

Welkom

Gebed bij het aansteken van de paaskaars  12 april 2020.

Goede God,

Bij het aansteken van deze kaars in deze lege kerk bidden wij U: U die wij kennen als de Aanwezige- ook daar waar U niet gekend  en aanbeden wordt. Ook daar bent U aanwezig. Hoe aanwezig was u niet toen op de paasmorgen U de grote Afwezige was voor de vrouwen, op weg naar het graf van Christus  onze Heer. Zij vonden de steen weg gewenteld en het graf was leeg.

Hoe aanwezig was u niet in die jongeman in dat witte gewaad bij de ingang van het graf, die tegen de vrouwen zei: U zoekt Jezus?  Hij is hier niet! Hoe afwezig wordt u gevoeld door de duizenden van degenen die ziek zijn; zo dat zij in isolatie, aangesloten op beademingsapparatuur , vechten voor hun leven. Moge Uw aanwezigheid zich in welke vorm af gedaante dan ook aan hen openbaren.

Wij bidden voor hun herstel. Wij bidden ook voor degenen na het sterven achterblijven. Ook een laatste afscheid is vaak niet mogelijk. Wij bidden U voor onze wereld. Wereldwijd woedt deze crisis. Moge het ertoe leiden dat de volkeren een nieuwe band met elkaar opbouwen en elkaar vinden in de gedachte dat wij uiteindelijk allemaal kinderen van één Vader zijn.

Bidden wij voor de kinderen in deze wereld, die ook meegesleept worden in deze crisis. Bidden wij ook voor hun ouders.

Bidden wij voor de kerk, ook voor ons kleine kerkje, dat zij het woord van kracht en troost mag blijven spreken en bindend zal zijn onder de mensen. Wij bidden U – vergeef ons alles wat wij hebben misdaan in gedachten, woord of daad.

Neem ons weer op in Uw genade en maak ons tot kinderen van Uw vrede.

Amen


Deze website bevindt zich in een pril stadium. Het ligt in de bedoeling dat de website langzaam maar zeker wordt uitgebouwd.

Wij beginnen met de vermelding van de komende diensten en activiteiten. Daarom "Mooi daj d'r bint".

Op het eerste gezicht is er misschien op de website niet zoveel te beleven, maar dat is maar schijn. In alle komende diensten is er een bijzonder gebeuren of optreden.

Wij noemen ons bewust een Vrijzinnig Hervormde gemeente, die wil staan in de traditie van Vrijzinnig Hervormde gemeentes, die op het Drentse land in rijke mate aanwezig waren.

Deze kleine gemeente is al meer dan 125 jaar onderweg. Hier slechts enkele kenmerken van onze gemeente:

  • Wij willen ons geborgen weten door de God van de Bijbel, die het goed zal doen komen.
  • Wij geven elkaar ruimte
  • Wij willen ons onderling in de gemeente geborgen weten en elkaars mening respecteren
  • Wij willen op een gemoedelijke manier met elkaar omgaan

Wij prijzen ons gelukkig met onze eigen predikant Drs. R. Stoel, die meestal voorgaat in onze 14-daagse dienst.
De komende diensten kenmerken zich doordat verschillende koren optreden. Ook wordt na afloop van de dienst soms gegeten en gedronken.

Graag begroeten wij u in onze diensten, momenten, die de dagelijksheid overstijgen en zowel bij het verlaten van deze website als bij het verlaten van ons kerkje zeggen wij tot u:

"Mooi daj d'r bint, kom ies weer!"

"Een pastorale fiets!"


Pastorale fiets